Palvelut

 
Yksilöllinen kirjanpito
 • liikekirjanpito
 • maatalouskirjanpito ja metsätalouskirjanpito (veroilmoitukset 2 ja 2C)
 • yhdistysten kirjanpito
 • myyntilaskutus ja myyntireskontran hoitaminen

Palkkakirjanpito
 • Palkkalaskelmat
 • Työnantajatilitykset ja viranomaisilmoitukset
 • Työeläke (Tyel) -ilmoitukset
 • Vuosi-ilmoitukset
 • Yrityksen palkka-asioiden hoito kokonaispalveluna

Tilinpäätökset ja veroilmoitukset
 • yksityishenkilöt ja yhdistykset
 • yritykset
 • maatalousyrittäjät
 • metsätalousyrittäjät

Yritysneuvontapalvelut
 • Uusille yrittäjille
 • Toiminnassa oleville yrityksille


Mobiili